ارتباط با ما

 

آدرس:خراسان شمالی، اسفراین، خیابان امام رضا (ع)، معاونت آموزشی

تلفن تماس:05831550606

پست الکترونیک: pub@esfrums.ac.ir